top of page

OM

Jag startade Snitsla i början av 2017. Anledningen var att jag kände en stor frustration över och ett ansvar för hur vi brukar eller snarare missbrukar jordens och våra egna resurser.

 

Snitsla är ett ord inom orientering och  betyder att "märka ut - spåra".
Märka ut en väg för att göra det lättare för andra att gå från punkt A till punkt B. Det är precis det som jag vill att mitt företag ska stå för. Göra det lättare för andra att ta sig från en punkt till en annan.

Att våga och kunna göra val, att lyssna på andras erfarenheter och göra val därifrån.

Därför heter mitt företag Snitsla.

 

Ett hållbart samhälle - Det låter kanske helt oöverstigligt - men jag tror på att om vi lär av varandra så blir det lättare.

 

Att leva i balans är viktigt för att leva hälsosamt. Balans mellan arbete och det privata livet.
Vi behöver arbete och vi behöver familj, vänner och relationer,

 

Vi behöver tänka på vad vi äter och att vi ger oss själva tillfällen att stanna upp återhämta oss.
Vi behöver fundera på vad och hur vi konsumerar och hur vårt förhållningssätt påverkar världens och våra egna resurser.

 

 

bottom of page