top of page

En hållbar livsstil - Vad är det?

VAD

En hållbar livsstil kan vara mycket och är väldigt individuellt.
Det kan handla om hur och vad vi konsumerar. Var från vi köper våra varor, deras kvalitet och funktion.

Det kan också handla om hur vi förhåller oss till tid och hur vi hushållar med den tid och de resurser vi har själva. Kör vi på för fullt för att sedan inte orka hela vägen ut, eller tar vi det lugnare och har ork kvar?

Med FNs globala hållbarhetsmål som exempel kan vi göra val för att göra vårt eget liv och därmed världen mer hållbar - på sikt och inte bara för en dag.

Alla kan vi göra skillnad genom att göra något!

VARFÖR

Det säger sig självt att vi inte kan rusa på som vi gjort under decennier. Jordens resurser förbrukas i snabbare takt än de byggs upp och många av oss orkar inte jobba hela livet ut därför att kroppen och knoppen säger i från.

Hur och vad konsumerar vi ?

Behöver vi allt?


När vi väljer en produkt, hur säker-ställer vi att den är producerad med förutsättning att vara ett hållbart alternativ för såväl vår plånbok som de resurser som har tagits i anspråk?
Kan vi göra ett val?  Gör vi ett val?

Att välja är jobbigt!  Men kan vi hjälpas åt, och dela kunskap så blir besluten  lättare.
 

 

HUR

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att utveckla den värld vi lever i till ett mer hållbart samhälle.

Med fokus på en hållbar livsstil och en hållbar konsumtion kommer mitt företag Snitsla att växa fram.

 

Med Snitsla vill jag skapa en plattform till att göra valen lättare. 

​Med kunskap och erfarenhet från andra kan vi hjälpas åt att välja mer hållbara alternativ.

Det är inte alltid lätt, men det går och om vi delar med oss av erfarenheter och idéer så går det så mycket lättare och är så mycket roligare

OM

OM SNITSLA

Att snitsla en bana betyder att man med märker ut en väg och gör det lättare för andra att följa efter.

Snitsla grundar sig på mina värderingar och min önskan om att få bidra till ett mer hållbart samhälle.

Så om jag tillsammans med andra kan hitta vägar som gör det lättare att leva ett mer hållbart liv och delar med mig av detta så snitslar vi vägen till ett mer hållbart samhälle för andra.

Jag är intresserad av och kommer att arbeta inom områden som:

  • Företagande och entreprenörskap

  • Integration och mångfald

  • Hälsa och ohälsa

  • Hållbarhet och kvalitet
     

Vill du veta mer eller dela med dig av dina idéer får du gärna slå mig en signal eller skicka ett email

 

OM KERSTI

 

Egentligen var det läkare jag ville bli. Jag ville hjälpa andra. 
Istället läste jag till civilingenjör och i många år arbetade jag på stora internationella företag innan jag 2002 startade mitt första företag, Popomax, tillsammans med Ewa. Vi skapade en helt ny produkt och marknad med Glimmisar, mjuka designade reflexer. Med funktion, kvalitet och glädje som värdeord.


2016 bestämde jag mig för att börja om med nya idéer och tankar, men med samma värdegrund, eftersom jag tror på att med funktion, kvalitet och gjädje kommer vi kunna leva mer hållbart.
 

Jag vill göra skillnad och bidra till att utveckla vårt samhälle. För att skapa en hållbar värld måste vi se över hur vi lever, konsumerar och tar hand om varandra.
Ett spännande projekt driver jag nu med Snitsladesign  där jag siktar på att med produkter med en hållbar profil bygga upp en bas med medmänniskor med hållbarhet i fokus.

 

KONTAKT

Snitsla AB

Litsbyvägen 39

S-187 46 Täby

Sweden

kersti.kempe@telia.com

+46 708 420230

Har du idéer eller kommentarer som du vill dela med dig av kring vad en hållbar livsstil innebär för dig så får du gärna höra av dig !

Jag blir jätteglad för alla input och erfarenheter som kan förbättra för såväl oss själva som för vår värld.

Success! Meddelandet är skickat.

KONTAKT
bottom of page