• Kersti Kempe

FNs Globala Hållbarhetsmål

Updated: May 18, 2018Vad har nu FNs global Hållbarhetsmål med mig att göra. Ganska mycket faktiskt!

För trots att det är stora mål som kan kännas oöverstigliga så kan vi alla bidraga genom att göra någon liten del av kedjan. Om vi alla gör något så kommer vi tillsammans kunna gå långt tillsammans. Ett steg leder oss ingen vart, men med många steg i samma riktning så kommer vi långt.

Om jag bryter ner de olika punkterna i mindre beståndsdelar så finns det massor jag kan göra.

Engagera mig i min hälsa, hjälpa mina och andras barn till en god utbildning, välja hållbara energislag, verka för jämtställdhet och goda arbetsvillkor i mitt företag eller i de företag jag handlar av, vara aktiv i de val jag gör när jag konsumerar och välja produkter av hållbar kvalitet, återvinna mm.


Jag kommer med SNITSLA försöka agera för en hållbar konsumtion och produktion och se till att de produkter jag köper eller tillverkare och säljer är gjorda på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling.

1 view0 comments

Recent Posts

See All